CZ  |  ENTandem Studio  Lidé   Kontakt

Architektura   Grafika   Fotografie   Vizualizace   

Architecture & Graphic
MgA. Lenka Molková

Creative director
Grafika, fotografie

Lenka studovala propagační výtvarnictví na Střední umělecké škole v Opravě a je absolventkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ateliérech Vizuální komunikace a Aplikovaná a reklamní fotografie.

V roce 2011 absolvala stáž na École régionale des beaux-arts ve francouzském Besancon, kde se zaměřila na studium klasických grafických technik.

Pracovala jako grafička pro společnost Magazino Media SE, kde se starala o sazbu interaktivních publikací. Jako Art Directorka pracovala dva roky na knižních publikacích Prague Cuisine a Kulinářské cesty po České republice, které realizovala pod hlavičkou britského vydavatelství.

Věří, že další skvělá léta jí čekají v Tandem Studiu, kde skloubí své dovednosti s těmi Michalovými a vzniknou tak skvělé unikátní projekty.

Ing. arch. Michael Baroch

Creative director 
Architektura, vizualizace

Vystudoval Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze. Studium ukončil v roce 2018 svou dilpomovou prací na téma Památníku Tří Odbojů v ateliéru architekta Tomáše Hradečného.

V roce 2016 na začátku magisterského studia absolvoval půlroční stáž v nizozemském Rotterdamu v ateliéru Hartzema Studio vedeného urbanistou a architektem Henkem Hartzemou. Zde pracoval na projektech vyššího měřítka architektury. Především šlo o Masterplanning, územní studia a regulační plány.

Od roku 2017 působí v pražském ateriéru FAM architekti s.r.o. pod vedením architekta Pavla Nasadila. Díky této spolupráci se dostal do kontaktu s anglickou kanceláří Fielden and Mawson, kde v roce 2018 absolvoval půlroční stáž v Cambridge. Zde pracoval na rozličných projektech od historických rekonstrukcí univerzitních objektů po návrh objektů do areálu automobilové firmy Lotus.

Díky těmto zkušenostem se rozhodl realizovat projekty ve vlastním studiu.  
Tandem Studio © 2019