CZ  |  ENTandem Studio  People   Contact

Architecture   Graphics   Photography   Visualizations   

Architecture & GraphicSingle Family House in Řisuty

Architecture

Obec Řisuty na Slánsku má díky své poloze velmi tradiční charakter. Struktura vesnice je založena podél cesty, jež se vine velmi malebným údolím s klasickým rázem Středočeského kraje. Parcela se nachází na severním svahu a v době návrhu byla v ÚPD vedena jak zeleň, nikoliv jako stavební pozemek. Klient nás oslovil s požadavkem na prověřovací studii rodinného domu, který by si dokázal zachovat jak výhledy směrem na sever a tak schopnost vpouštět do interiéru jižní slunce.

Velmi specifickým požadavkem investora pak byla možnost zachovat na pozemku chov ovcí, ke kterému toto místo sloužilo od nepaměti.

Během návrhu jsem se pokusili maximálně respektovat jak charakter místa a jeho vazby na kontext obce, tak požadavky klienta na prostorové řešení a stavební program.

Výsledkem se stal kompaktní jednopodlažní objekt s pultovou střechou, jež je v reakci na realizaci nové příjezdové komunikace, umístěn na samotné hraně pozemku. Hlavním prostorovým rysem jednotlivých obytných mísntostí je fakt, že všechny mají jak kontakt s výhledy na sever, tak proslunění z jižní strany. Obytné místnosti jsou navržené tak, že aktivně využívají prostor podkroví, který je zpřístupněm jednotlivými interiérovými schodišti. Hlavní prostorovým konceptem jsou jedntlivé místnosti s vertikální orientací, jež jsou jako korálky navlečeny na centrální chodbu. Vlastní provozní řešení dělí objekt na denní a noční zóny, které umožňují obyvatelům komfortní užívání domu.

Jako hlavní konstrukční materiál byly zvoleny dřevěnné konstrukce, jež jsou využity na všech dílčích konstrukcích vyjma založení stavby.

Kategorie: Prověřovací studie
Projekt: 2018
Tandem Studio © 2019